KRS COMPETITION SQUADS FOR 2020.
KRS UNDER 16
1. Aman Nagu
2. Harsh Nigam
3. Om Vyas
4. Aryan Methil
5. Aaryan Modi
6. Pranav Venkat
7. Ranvir Mungla
8. Dev Pal
9. Raheel Shah
10. Atharv Umap
11. Adwitya Bargava
12. Vihaan Hamprilikar
13. Raghu Kohli
14. Satvik Bharadwaj
KRS UNDER 14
1. Raghu Kohli
2. Adwitya Bargava
3. Satvik Bharadwaj
4. Vihaan Hamprilikar
5. Tanay Shrivastava
6. Raheel Thakkur
7. Nayaz Halim
8. Aarnish Ravi
9. Aarohan Singh
10. Kabir Nansi
11. Akshay Srinivasan
12. Ramsharan Athreya
13. Sidd Shankar
14. Roshan Ravi
15. Arin Santosh
16. Malhar Kulkarni
17. Aarav Sehgal
18. Mason Sherry

KRS UNDER 13 

1. Kabir Nansi

2. Akshay Srinivasan

3. Raheel Thakkur

4. Aarav Thakkur

5 Tanay Shrivastav

6. Ramsharan Athreya

7. Vedant Nagpaul

8. Manas Karnik

9. Jonty Iggo

10. Sidd Shanker

11. Kabir Berlia

12. Pranav Dhanuka

13. Atiksh Sinha

14. Sahil Malik

15. Priyam Nahata

16. Krishan

17. Devansh Kohli

18. Darshan

19. Charan Prabhu

20. Vihaan Nandrajog

21. Mason Sherry

22. Karan Grounder

23. Aahan Vuthandam

24 Vivaan Khusani

25 Adiya Swami

26 Kathir

27. Arnav

28. Abhinav Chowdury

29. Aarya Gupte

30. Kannan

31. Sai Vengala

32. Amartya

33. Harsh Venkat

34. Sudhvana Kulkarni

35. Swayam

36. Zain

37. Dayn George

38. Sahil Malik

39. Aarav Sharma

40 Arjun Batra

41. Kushal

42. Pratham Somani

© 2016 KNIGHT RIDERS SPORTS |  BY CLIFTON DESIGNS